16 juli webinar "Vandaag gedaan, vandaag geleerd"

16 juli webinar "Vandaag gedaan, vandaag geleerd"

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start deze maand met een campagne leercultuur voor het mkb. Met de slogan "Vandaag gedaan, vandaag geleerd" wordt ingezet op het bewust worden van het belang van leercultuur voor werkgevers en worden werkgevers handelingsperspectieven geboden.

Werkgevers kunnen een leercultuurscan invullen, en op basis daarvan gericht ondersteuning krijgen bij het bevorderen van leercultuur binnen hun bedrijf vanuit O&O-fondsen of het kennisprogramma verbonden aan de campagne.

Vanuit de LLO-Katalysator onderzoeken we hoe we vanuit Bouwsteen 4 Leercultuur aan kunnen sluiten door vanuit mbo, hbo en wo een bijdrage te leveren aan de leercultuur op de mkb-werkvloer.

Nieuwsgierig hoe o.a. de campagne, de tools en de scan voor mkb'ers eruit gaan zien? 16 juli 2024 organiseert SZW een webinar waarmee je alvast een kijkje in de keuken kunt krijgen voordat de campagne een week later van start gaat.