Expeditie Leercultuur Demo Dag

Expeditie Leercultuur demo dag 12 september 2024 (15:00-18:00 uur in Den Bosch)

12 september 2024 gaan we op expeditie om samen te ontdekken welke rol het onderwijs speelt in het bevorderen van een positieve leercultuur op de (mkb) werkvloer.

De LLO-Katalysator richt zich o.a. op het stimuleren van leercultuur binnen bedrijven en organisaties, waarbij de focus ligt op het mkb. Bestaande initiatieven die al ontdekkingen hebben gedaan krijgen tijdens de demo dag een podium.

Raak geïnspireerd tijdens de expeditie door de aanpakken van anderen, zodat je met nieuwe tools en andere werkwijzen je leercultuurtocht kan voortzetten. 

Neem jij deel op 12 september, dan maakt jouw initiatief kans op een stimuleringsbijdrage van 20.000,-,10.000,- of 5.000,-. Deelname aan deze expeditie geeft sowieso extra exposure aan jouw initiatief via de LLO-Katalysator. 

 

Via het aanmeldformulier onderaan deze pagina kan je je initiatief aanmelden t/m 1 september 2024.

Hoe kan mijn initiatief deelnemen?

Via dit aanmeldformulier kan je je initiatief aanmelden t/m 1 september 2024. Een deskundige jury beoordeelt of het initiatief bijdraagt aan de bewustwording van de waarde van een positieve leercultuur door werkgevers en werknemers (in het mkb). Het initiatief biedt daarnaast concreet handelingsperspectief voor zowel werkgevers als werknemers om hiermee (verder) aan de slag te gaan. De rol van het onderwijs (docenten, studenten en/of onderzoekers) op de (mkb) werkvloer komt duidelijk naar voren in het initiatief. En heel belangrijk, het initiatief leidt tot duurzaam inzetten op leven lang ontwikkelen binnen het (mkb) bedrijf.

Ons doel is om samen te leren en meer te ontdekken over wat leercultuur nu precies is en hoe het onderwijs een rol kan pakken in het stimuleren van een positief leerklimaat. Daarnaast is deze Expeditie Leercultuur voor ons de basis voor een kennisnetwerk dat we opbouwen om leercultuur op de werkvloer te bevorderen. Voor jullie is het de uitgewezen kans om een podium te pakken en een boost te geven aan je initiatief. Het draait allemaal om initiatieven die een positief effect hebben op leercultuur bij werkgevers op de werkvloer. Met de beschikbaar gestelde geldprijzen willen we dit stimuleren en de ontwikkeling en uitvoer van vernieuwende concepten versnellen.

De informatie die je verstrekt in dit aanmeldformulier vormt de basis voor de jurybeoordeling. De jury kent punten toe (schaal 0-10) voor de eerdergenoemde criteria: 

  1. Bewustwording creëren over leercultuur bij werkgevers en werknemers
  2. Het vormen van concreet handelingsperspectief voor werkgevers en werknemers
  3. De rol van het onderwijs 
  4. Het effect op duurzaam inzetten van LLO binnen het (mkb) bedrijf/de organisatie.

Belangrijke informatie

De inzendingen worden allemaal geanonimiseerd, zodat de jury deze objectief kan beoordelen. Op 12 september krijgen we de uitslag van de 1e, 2e en 3e prijs, nadat iedereen de kans heeft gekregen de initiatieven te pitchen. Daarnaast kan het publiek stemmen op hun favoriete deelnemer op basis waarvan de publieksprijs wordt toegekend.

Als tegenprestatie voor het prijzengeld worden er 3 blogposts geleverd (gedurende 6 maanden vanaf toekenning prijzengeld) over de realisatie van het initiatief. Deze worden op www.llokatalysator.nl gepubliceerd.

Voorbereiding

Om je goed voor te kunnen bereiden op de demo dag, krijgen alle deelnemers een format toegestuurd om van tevoren in te vullen om zo inzichtelijk te maken voor andere initiatieven wat de status, aanpak en geleerde lessen van je initiatief zijn tot dusver. Zo kunnen we immers van elkaar leren.

Bekendmaking winnaars

De officiële bekendmaking van de vier winnaars (drie prijzen en een publieksprijs) zal op 12 september 2024 zijn. Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie of het aanmeldformulier, kan je contact opnemen met Brian via brian.kiesling@llokatalysator.nl

Vragen stellen

Vragen kunnen worden gesteld tot 17 augustus 2024. Voor 24 augustus 2024 worden de antwoorden op www.llokatalysator.nl gepubliceerd. 

Hoe doe ik mee?

Voor deelname aan deze prijsvraag moet je de volgende vragen in het formulier beantwoorden. Vergeet niet op ‘verzenden’ te drukken als je alle velden hebt ingevuld en zorg dat je dit uiterlijk 1 september 2024 doet.

*Privacy: Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Aanmeldformulier Expeditie Leercultuur demo dag 12 september 2024

Wat is de naam van het initiatief?
Wat is het doel van jullie initiatief? Wat is de huidige status? Duidelijk maken wat het initiatief concreet doet en beoogt. (Maximaal 1500 tekens)
Voornaam, Achternaam, Organisatie, Functie
Waar wordt de werknemer en/of werkgever hierdoor beïnvloed? (Maximaal 1500 tekens)
(Maximaal 1500 tekens)
Hoe hebben de betrokkenen uit het onderwijs (docenten, studenten, onderzoekers) bijgedragen aan het succes van je initiatief, en welke lessen heb je hieruit geleerd? (Maximaal 1500 tekens)
Hoe waarborg je de duurzaamheid van je initiatief op de lange termijn, en welke uitdagingen voorzie je hierbij? (Maximaal 1500 tekens)