Overzicht bestanden

Verplichte bestanden

Deze bestanden van DUS-I zijn verplichte formats voor de subsidieaanvraag.

Format Volmacht OCW

Met dit format van DUS-I machtig je een persoon of organisatie (bijvoorbeeld een intermediair) om de subsidie aan te vragen.

Download

Format begroting bouwsteen 2

Dit is een verplicht format van DUS-I voor de begroting, die onderdeel uitmaakt van je bouwsteen 2 aanvraag.

Download

Format begroting bouwsteen 3

Dit is een verplicht format van DUS-I voor de begroting, die onderdeel uitmaakt van je bouwsteen 3 aanvraag.

Download

Informatieve bestanden

Deze bestanden van DUS-I zijn optionele formats voor de subsidieaanvraag.

Format activiteitenplanning

Dit is een optioneel format van DUS-I voor de activiteitenplanning die je meestuurt met je aanvraag.

Download

Tips publieksvriendelijke samenvatting

Dit is een document van DUS-I voor de publieksvriendelijke samenvatting die je meestuurt met jouw aanvraag.

Download

Handige bestanden

Deze bestanden bieden ondersteuning bij het indienen van een goede aanvraag.

Stappenplan kleine aanvraag bouwsteen 2

Start met dit stappenplan voor je kleine bouwsteen 2 aanvraag.

Download

Stappenplan grote aanvraag bouwsteen 2

Start met dit stappenplan voor je grote bouwsteen 2 aanvraag.

Download

Stappenplan kleine aanvraag bouwsteen 3

Start met dit stappenplan voor je kleine bouwsteen 3 aanvraag.

Download

Stappenplan grote aanvraag bouwsteen 3

Start met dit stappenplan voor je grote bouwsteen 3 aanvraag.

Download

Geleerde lessen bouwsteen 2 n.a.v. ronde 1

Lees de geleerde lessen, n.a.v. de beoordeling in ronde 1, voor de belangrijkste do’s en dont’s voor je bouwsteen 2 aanvraag.

Download

Geleerde lessen bouwsteen 3 n.a.v. ronde 1

Lees de geleerde lessen, n.a.v. de beoordeling in ronde 1, voor de belangrijkste do’s en dont’s voor je bouwsteen 3 aanvraag.

Download

DUS-I handreiking bouwsteen 2 aanvraag

Maak gebruik van deze bouwsteen 2 tips van DUS-I gebaseerd op de vorige subsidieronde.

Download

DUS-I Handreiking bouwsteen 3 aanvraag

Maak gebruik van deze bouwsteen 3 tips van DUS-I gebaseerd op de vorige subsidieronde.

Download

Interview met DUS-I over de begroting

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden van DUS-I over de begroting van je aanvraag.

Download

DUS-I bevindingen voorschouw ronde 2

Lees meer over de bevindingen en bijbehorende tips van DUS-I uit de voorschouw van ronde 2. 

Download

Inspirerende bestanden

Deze bestanden dienen ter inspiratie voor LLO-vraagstukken (in de energietransitie). 

Goede voorbeelden ronde 1

Laat je voor een succesvol LLO-project inspireren door goedgekeurde LLO-Katalysator aanvragen uit ronde 1.

Download

Npuls microcredentials magazine

Leren stopt niet na je diploma. Lees in dit magazine van Npuls alles over een leven lang ontwikkelen met microcredentials.

Download

Surf digitale certificaten

In deze folder van Surf lees je meer over digitale certificaten, zoals (het verschil tussen) microcredentials en edubadges.

Download

Katapult Businessmodellen voor PPS

Hoewel een PPS natuurlijk niet winstgevend hoeft te zijn, is het vinden van een kostendekkend businessmodel wel essentieel. In dit handboek van Katapult zijn vijftien PPS modellen uitgewerkt.

Katapult Businessmodellen Voor PPS