‘Scholing van personeel helpt de hele samenleving van Regio Zwolle’

Als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen, zijn we in Nederland al aardig op weg. Er gebeuren overal in ons land een heleboel mooie dingen op dit gebied. Dit verhaal is daar een goed voorbeeld van. 

Om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst én om een brede welvaart te kunnen garanderen, is het voor werkgevers in Regio Zwolle van groot belang om te blijven investeren in scholing van personeel. Dat zeggen Paul Guldemond, voorzitter arbeidsmarktregio Zwolle, en Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle. ‘Maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden- en gelden die Regio Zwolle biedt. Want daarmee zijn we echt een voorbeeld in Nederland.’

Waarom is een Leven Lang Ontwikkelen zo essentieel?

Paul: ‘Je ziet dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt in Regio Zwolle waar banen veranderen, verdwijnen of zelfs nieuw ontstaan. Dat betekent dat mensen gedurende hun carrière steeds vaker van sector moeten veranderen. En daar is omscholing of bijscholing voor nodig. Om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt, moeten we als overheid, onderwijs en ondernemers in Regio Zwolle dat samen organiseren.’

Jelle: ‘We trekken daarin samen op in de negen sectortafels van de Human Capital Agenda. Een concreet voorbeeld is de sectortafel Bouw, waarbinnen werkgevers samen met het onderwijs een leergang ‘circulaire economie’ hebben uitgewerkt. Deelnemers frissen daarmee hun bouwkundige kennis op en blijven zo bij in de laatste technieken. Daarnaast zorgt het ook voor lerend vermogen binnen bedrijven. Want een deelnemer deelt zijn kennis onder collega’s en is daarmee indirect een katalysator voor een bedrijf om vernieuwend ondernemend bezig te zijn.’

Wat maakt Regio Zwolle uniek als het om scholing gaat?

Paul: ‘Wij doen het duidelijk anders. Wij hebben namelijk één centrale en laagdrempelige plek waar bedrijven, werknemers en zzp’ers terecht kunnen voor scholing: Upgrade jezelf Regio Zwolle. Achter dat ene ‘loket’ zitten 88 verschillende scholingsregelingen, zoals het Ontwikkelfonds of Groei Vooruit. We kijken vervolgens welke regeling we kunnen koppelen aan het scholingsverzoek van de aanvrager. Het mooie aan onze regio is dat we hier met onderwijs, ondernemers en overheid om tafel zijn gaan zitten en één verhaal gemaakt hebben.’

Jelle: ‘Je kunt beter schoffelen als er nog geen onkruid is. Want als je dat te laat doet, heeft de hele samenleving daar last van. Als onze arbeidsmarkt, onze beroepenmarkt, niet goed meebeweegt met de vragen die er zijn, kost dat achteraf veel meer geld. Daarom leggen we nu met zijn allen geld in, zodat we er uiteindelijk ook met zijn allen beter van worden.’

Paul: ’We zijn een echte mbo-regio, met veel relatief kleine bedrijven die minder draagkrachtig zijn om te investeren in de talenten van hun personeel en vaak geen strategisch personeelsbeleid hebben. Omdat we denken dat veel mensen uiteindelijk van sector moeten switchen, pakken we dit samen op. Het helpt erg dat we goed georganiseerde werkgevers en onderwijsinstellingen hebben, zoals de Zwolse8.’

‘Scholing is in Regio Zwolle gewoon goed geregeld'

Jelle

Wat kan er beter in Regio Zwolle?

Paul: ‘Een andere belangrijke reden dat we investeren in scholing is het verhogen van de arbeidsproductiviteit in Regio Zwolle, want die is relatief laag.’

Jelle: ‘Dat is plat gezegd: de som van de economie. De omzet van Regio Zwolle gedeeld door het aantal werknemers. Of anders gezegd: wat levert één werknemer aan omzet op? Omdat we hier veel handenarbeid en praktisch geschoold personeel hebben, maakt een werknemer relatief gezien weinig omzet. Daarom moeten we die praktische banen gaan automatiseren of robotiseren, temeer deze groep mensen in de toekomst kleiner wordt. En daar is scholing voor nodig. Leer een lasser met een cobot werken in plaats van hoe die moet lassen. Door een cobot wordt de arbeidsproductiviteit drie keer verhoogd. Denk er als bedrijf dus over na hoe je over tien jaar dezelfde omzet kunt halen met de helft van je werknemers.’

Paul: ‘Het staat als een paal boven water dat we met minder mensen meer moeten gaan doen. De komende vijftien tot twintig jaar neemt de beroepsbevolking met zon tien procent af, terwijl het aantal inwoners gaat toenemen. Dus om iedereen dezelfde welvaart te bieden, moeten we meer werk doen met minder mensen. Dus we móéten wel slimmer gaan werken en blijven investeren in talent.’

Jelle: ‘Als je als bedrijf wilt blijven bestaan, zul je als ondernemer moeten investeren in scholing en talenten van je personeel. En de sleutel tot het verhogen van de arbeidsproductiviteit is een leven lang ontwikkelen van je personeel. En als we dat collectief doen, heeft iedereen altijd goed geschoold personeel.’

Deel ook je verhaal

Heb jij een ook verhaal dat goed past bij Lang Leve Ontwikkelen? Deel het en inspireer anderen!