Kick-off van de LLO-Katalysator markeert start uitvoerende fase.

Op 28 juni 2023 vond de nationale kick-off plaats van het LLO-Katalysator programma. Deze feestelijke gelegenheid markeerde het officiële begin van de uitvoerende fase van het programma. Onder leiding van dagvoorzitter Frederique de Jong werden belangrijke sprekers en experts uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid samengebracht om de kansen en ontwikkelingen rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te bespreken.

Enerverend programma

De kick-off begon met een indrukwekkende performance act om het belang van de LLO-Katalysator te benadrukken. Vervolgens was de gastheer aan het woord. Michel Labij, CvB van ROC Midden Nederland benadrukte dat wanneer het onderwijs en bedrijfsleven samenwerken er prachtige ontwikkelingen ontstaan. Vervolgens  werden de aanwezigen meegenomen in alle ontwikkelingen rondom de LLO-Katalysator. Wieger Bakker gaf een korte keynote over Leven Lang Ontwikkelen, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van dit programma voor de komende jaren. Feite Hofman, Directeur Generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), benadrukte dat de LLO-Katalysator een van de belangrijke speerpunten is voor de toekomst.

Er heeft een panelgesprek plaatsgevonden tussen ervaringsdeskundigen Iwone Szopa, Stefan Buter, werkgever Lars van Ginkel, onderwijsexpert Wieger Bakker en vertegenwoordiger ministerie OCW Feite Hofman. Het gesprek bracht naar voren dat er al veel gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, maar dat een gezamenlijke aanpak nog ontbreekt. Dit werd vanuit de zaal bevestigd door Ciel Stevens, directeur van NRTO. Hierop ontstond een constructief gesprek tussen de aanwezigen, het panel en de organisatie, waarin nieuwe verbindingen en samenwerkingsmogelijkheden werden aangejaagd.

Het stokje overdragen

Tijdens de kick-off vond ook een symbolische overdracht plaats. Jopie Nooren, de huidige voorzitter van het bestuur, tijdens de voorbereidende fase, droeg het stokje over aan Michaël van Straalen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting, en Roos Vermeij, directeur van de uitvoeringsorganisatie  LLO-Katalysator. Zij benadrukten dat het programma gericht is op opbouwen, verbinden, experimenteren, leren en innoveren.

Visuele Katalysator

Als spectaculaire afsluiter van de kick-off werd de kracht van samenwerking gevisualiseerd met een scheikundig experiment. Annemarie Moons vertegenwoordigde het Middelbaar Beroeps Onderwijs en voegde ‘verbinding’ toe. Henk Kummeling vertegenwoordigde de universiteiten en voegde ‘verkenning’ toe. Jopie Nooren vertegenwoordigde de hogescholen en voegde ‘versterking’ toe. Als Laatste voegde Doekle Terpstra namens het bedrijfsleven de katalysator toe. De combinatie van deze ingrediënten leidde tot een indrukwekkende uitbarsting, die perfect het energieke karakter van het LLO-Katalysator programma weerspiegelde.

Over de LLO-Katalysator

Het LLO-Katalysator programma is een ambitieus initiatief dat tot doel heeft om het Leven Lang Ontwikkelen in Nederland te bevorderen en te versnellen om zo te komen tot een systeeminnovatie. Het programma is gericht op het bouwen van een sterke basis voor het leggen van verbindingen tussen onderwijs, overheid, werkgevers en individuen, het experimenteren met nieuwe leervormen en -mogelijkheden, het leren van fouten en het stimuleren van innovatie. Met de nationale kick-off is het programma officieel van start gegaan. Het is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen in Nederland. Het programma zal een coördinerende rol spelen in het creëren van een samenhangend en toegankelijk systeem waarin ontwikkeling normaal en leuk wordt gevonden en mogelijk is voor iedereen,  ongeacht leeftijd of achtergrond. Meer informatie over het programma is te vinden op: www.llokatalysator.nl