Pilot VNO-NCW Midden

In Gelderland heeft VNONCW MIDDEN een pilot gedraaid om de leercultuur binnen MKB-bedrijven te versterken. Het jaar 2022 markeerde een mijlpaal met een succesvolle pilot in de Achterhoek, waarbij samen werd gewerkt met zes vooraanstaande metaalbedrijven. Het enthousiasme en de resultaten uit deze pilot hebben geleid tot een grootschalige uitbreiding van het project in 2023, die de gehele provincie Gelderland bestrijkt.

Binnen Gelderland gaan werkgevers met een personeelsbestand van 10-100 medewerkers aan de slag met het bevorderen van leren en ontwikkeling bij hun medewerkers. Het hoofddoel hierachter is tweeledig: medewerkers behouden, het verzuim verminderen, en tevredener werknemers creƫren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van arbeidsmarktcoaches op de werkvloer, wat werkgevers ontlast en maatwerk mogelijk maakt. Dit belangrijke project, gericht op het bevorderen van de leercultuur in het MKB, zal doorgaan tot en met 2024.

Deelnemende bedrijven krijgen de kans om daadwerkelijk invulling te geven aan de leercultuur van hun medewerkers. De ambitie is dat na afloop van het traject de helft van de medewerkers per werkgever beschikt over een ontwikkelplan en hier actief mee bezig is. De voordelen hiervan zijn aanzienlijk: betere afstemming van ontwikkelingsbehoeften, een cultuur waarin het maken van fouten wordt geaccepteerd, en een werkomgeving waarin de groei van mensen centraal staat.

Naast de impact op individuele bedrijven, gaan ondernemers ook samenwerken in leerkringen, zowel op regionaal niveau als op provinciaal niveau binnen Gelderland. Tijdens de pilotfase zijn deze leerkringen als zeer waardevol beoordeeld en in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences hebben ze geleid tot handige tools die breder kunnen worden verspreid.

Voor meer informatie over dit initiatief en om deel te nemen, kun je terecht op: