Stand van zaken bouwsteen 4: leercultuur

3 april 2024 Op het gebied van leercultuur gebeurt er al heel veel in Nederland; er wordt veel onderzoek gedaan naar leercultuur en factoren die een positieve leercultuur bevorderen. Vanuit de LLO-Katalysator gaan we deze kennis bij elkaar zetten en verder ontsluiten.

Er blijken grote verschillen te zien in de leercultuur tussen sectoren, niet overal wordt een positieve ontwikkelcultuur meteen omarmd. Als LLO-Katalysator willen we dat veranderen.
Juist daar waar een Leven Lang Ontwikkelen nog niet helemaal gemeengoed is, activeren we mensen en bedrijven om deel te nemen aan LLO-trajecten. Nadrukkelijk maken we hierbij de verbinding naar het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). 

Omdat er al veel gebeurt, hebben we vanuit de LLO-Katalysator gesprekken gevoerd met organisaties zoals de SER, Ministerie van Socials Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het NRO, Platform Talent Voor Technologie (PTvT) met (de uitbreiding van) de SLIM-regeling leercultuur voor mkb, samenwerkende O&O-fondsen en andere relevante partijen met leercultuuronderdelen (o.a. Npuls) over hun leercultuurprogramma's. We willen namelijk niets dubbel doen. 

Eerste beeld is dat LLO-Katalysator aanvullend op hetgeen er elders reeds gebeurt, in kan zetten op de rol van het (LLO)-onderwijs bij het ontwikkelen van een positieve leercultuur op de werkvloer. Dit idee zijn wij verder aan het verkennen en toetsen. 

Tijdens onze Nationale LLO-Conferentie 29 februari 2024 hebben we samen met TNO een sessie over leercultuur vormgegeven en onder de deelnemers ideeën voor de invulling van bouwsteen 4 opgehaald. Onderzocht wordt hoe leercultuur aandacht krijgt binnen de gehonoreerde aanvragen bouwsteen 2 en 3 uit de eerste ronde. Deze input gebruiken we om ons activiteitenplan voor bouwsteen 4 verder vorm te geven. Zodra dit gereed is, zullen we het op onze website delen.

Voor goede voorbeelden van waar reeds gewerkt wordt aan een positieve leercultuur met als resultaat dat mensen "werkfit" zijn voor de toekomst, houden wij ons aanbevolen. Mogelijk kunnen we hier ons voordeel mee doen bij de uitrol van bouwsteen 4. Deel ze vooral met ons, dat kan via: annemarie.knottnerus@llokatalysator.nl. Wordt vervolgd!