Stand van zaken in bouwsteen 1

Op donderdag 29 februari 2024 vond de Nationale LLO-Conferentie plaats op ’Spant! in Bussum. Naast waardevolle bijdragen van diverse sprekers, verschillende ‘break-out’ sessies en de aanwezigheid van vele betrokkenen gedurende de conferentie, was er ook de start van bouwsteen 1. Deze sessie over bouwsteen 1 – in de volksmond ook wel de ‘LLO-Radar’ – was een bijeenkomst op uitnodiging. 

Zo’n 40 experts op het gebied van LLO, arbeidsmarktprognoses en/of modellen die iets over de toekomst durven te zeggen waren aanwezig. Publieke en private onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, werkgevers en LLO-experts gaven hun perspectief op hoe de ‘LLO-Radar’ eruit moet komen zien. Tijdens deze sessie stond “even stilstaan bij wat we nu eigenlijk beogen” centraal. Tijdens twee werksessies – de aanwezigen verdeeld over vijf tafels – werd eerst behandeld welk vraagstuk we nu eigenlijk willen oplossen en voor wie. Vervolgens kwam het Programma van Eisen aan de orde: waar moet een LLO-Radar dan eigenlijk aan voldoen? 

Als er iets duidelijk is geworden door deze bijeenkomst, dan is het wel dat er verschillende meningen en perspectieven zijn op het doel van de toekomstige LLO-Radar. Waar aan één tafel bepaalde eisen bijvoorbeeld met ‘hoogste prioriteit’ werden beoordeeld, werden aan andere tafels dezelfde eisen als ‘laagste prioriteit’ bestempeld.  

De LLO-Katalysator brengt de waardevolle output uit deze sessie nu intern verder. Met de input van de sessie, maar ook die vanuit individuele gesprekken en de raadpleging van de Raad van Bestuur van de LLO-Katalysator worden nu verschillende ontwikkelrichtingen uitgewerkt. De fase die voor de deur staat voor bouwsteen 1 is de pilotfase. Hierin wordt gestart met het toetsen en bouwen van (onderdelen van) de LLO-Radar. Als LLO-Katalysator willen wij het proces van bouwsteen 1 op deze manier inrichten, zodat we ook in de uitvoering realistisch en flexibel kunnen blijven. In onze ogen is dat nodig voor het ontwikkelen van innovaties zoals dit instrument voor bouwsteen 1.