Update regelingen bouwsteen 2 en 3

Er wordt door het programmateam en OCW hard gewerkt aan de subsidieregelingen voor bouwsteen 2 en 3. We koersen op publicatie in juli. Het is mooi om te merken dat regio’s nu aan de slag zijn en zo veel mogelijke concrete vervolgstappen willen zetten. In dit nieuwsbericht geven we jullie meer informatie over de documenten die je indient bij een subsidieaanvraag, wat de vereisten zijn per document en met welke beoordelingscriteria de subsidieaanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke beoordelingscommissie. Hiermee geven we nadere invulling aan de informatie die gedeeld is op de werkbijeenkomst van 17 maart zodat iedereen zo goed mogelijk verder kan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die in dit bericht wordt gedeeld.

Bouwsteen 2

In bouwsteen 2 wordt subsidie verleend voor samenwerkingsverbanden voor een klein of groot project gericht op het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie. 

Bouwsteen 3

In bouwsteen 3 wordt subsidie verstrekt aan een publieke opleider of aan een samenwerkingsverband voor een klein of groot project dat is gericht op het professionaliseren van de interne of externe LLO-organisatie van de aanvrager.