Bouwsteen 2

Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities

Wat is de uitdaging?

De grote transities die op ons afkomen, vragen om meer mensen met passende skills en competenties. Doen we genoeg aan bij- en omscholing om Nederlanders massaal klaar te maken voor deze ingrijpende veranderingen? 
Overal in Nederland gebeuren er mooie dingen op dit gebied: in de sectoren, in de regio’s, in de gemeenten. Helaas is dit verre van voldoende. Daarom doen we een dringende oproep aan werkgevers, onderwijsinstellingen en private partijen om de handen in één te slaan. Bundel jullie beste ideeën en zet als team de schouders onder regionale LLO-activiteiten waarmee Nederland verder kan. LLO-Katalysator faciliteert jullie daar graag bij. Bijvoorbeeld met het opzetten van co-creatielabs waar jullie kunnen werken aan het ontwikkelen van de skills waar de toekomstige arbeidsmarkt om vraagt. Ook ondersteunen we jullie met het delen van ideeën, kennis en ervaringen tussen de regio’s.

Voor wie is deze regeling?

Tot en met 2026 is de subsidieregeling van bouwsteen 2 gericht op LLO-oplossingen voor de energie- en grondstoffentransitie. Heb je dus ideeën voor een project op dit gebied? Dien dan vooral een subsidieaanvraag in!
Op deze pagina vind je de toelichting op de subsidie en handige informatie om je op weg te helpen naar een goede aanvraag. 

Wanneer is de volgende deadline?

De eerst volgende deadline is 15 april 2024, de deadline voor de volgende ronde is 14 oktober 2024. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Onderwijsinstellingen (DUS-I) heeft de belangrijkste elementen beschreven die je in de aanvragen voor de LLO-Katalysator moet verwerken. Voor de begroting, de samenvatting en de activiteitenplanning heeft DUS-I formats die je kunt downloaden.  

Drie aanvraagrondes

De regeling heeft drie aanvraagrondes en hierbij is een publieke opleider altijd de penvoerder. In de regeling onderscheiden we twee aanvraagcategorieën: aanvragen voor kleine projecten en aanvragen voor grote projecten.  Graag helpen we je op weg om te bepalen welke regeling het beste past bij de grootte van jouw project. 
Je eerstvolgende mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen is tussen 1 en 15 april 2024. 

Kenmerken kleine- en grote aanvragen

Kenmerken kleine aanvraag

Een kleine aanvraag is een hulpmiddel voor (beginnende) regio’s en ecosystemen om samen de vraagarticulatie vorm te geven en om de potentie van ideeën te onderzoeken. Een kleine aanvraag dien je in voor:

  • Het gezamenlijk doorlopen van het proces van vraagarticulatie om de gewenste LLO-oplossing concreet te maken
  • Het ontwerpen van de gewenste LLO-oplossing, in een proces van co-creatie
  • Het testen van een LLO-oplossing op kleine schaal (Proof of Concept)

Voor een klein project bedraagt de subsidie ten minste €50.000, maar minder dan €125.000. De maximale projectduur is 2 jaar, gerekend vanaf het moment van subsidieverstrekking.

Stappenplan

Kenmerken grote aanvraag

Bij een grote aanvraag kan een samenwerkingsverband de stap maken van potentie naar impact. Een grote aanvraag dien je in voor: 

  • Het gezamenlijk doorlopen van het proces van vraagarticulatie, ontwerp en ontwikkeling en testen (Proof of Concept) met als doel een LLO-oplossing te realiseren op het gebied van energie- en grondstoffentransitie
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van een LLO-oplossing op basis van een gearticuleerde vraag in het kader van de energie- en grondstoffentransitie
  • Het ontwikkelen van een LLO-oplossing op basis van de projectuitkomsten van een kleine aanvraag

Voor een groot project bedraagt de subsidie ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000. De maximale projectduur is 4 jaar, gerekend vanaf het moment van subsidieverstrekking. 

Stappenplan

Wat dien je in?

Ongeacht of je een kleine of grote aanvraag doet, bestaat je aanvraag uit de volgende onderdelen: 

1 Visiedocument

Geef een heldere analyse van de huidige situatie en beschrijf de uitkomsten ervan in een regionaal of sectoraal visiedocument. Bij een aanvraag voor een klein of groot project gelden andere voorwaarden.

2 Activiteitenplan

De verplichte onderdelen van het activiteitenplan zijn opgenomen in artikelen 10 en 20 (resp. voor kleine en grote projecten). 

3. Begroting

De verplichte onderdelen van de begroting zijn opgenomen in artikelen 11 en 21. Gebruik hiervoor het verplichte format voor bouwsteen 2 op de site van DUS-I.

4 Samenwerkingsovereenkomst

De verplichte onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen in artikelen 12 en 22. Zie voor meer toelichting paragraaf 2.8 in deze toelichting. 

5. Publieksvriendelijke samenvatting van de aanvraag

Geef een samenvatting van de aanvraag, conform het format van DUS-I.

Alle informatie

Samenvatting bouwsteen 2

Zoek je alle informatie over deze bouwsteen? We hebben een overzicht gemaakt van de hele regeling.

Samenvatting bouwsteen 2

Updates ontvangen

Laat je contactgegevens achter en krijg updates van alle ontwikkelingen en bijeenkomsten die wij organiseren voor schrijvers van initiatieven.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht downloads

Alle informatie over bouwsteen 2 in één overzicht. Hier vind je alle (verplichte) bestanden, templates en belangrijke documentatie.

Bestanden overzicht

Individuele begeleiding

Wil jij ondersteuning bij je bouwsteen 2 of 3 aanvraag of heb je interesse in lopende projecten in jouw regio? Meld je dan aan voor individuele begeleiding van de LLO-Katalysator.  

Meest gestelde vragen bouwsteen 2