Bouwsteen 3

Professionalisering van onderwijs- en kennisinstellingen voor LLO

Wat is de uitdaging?

Op weg naar de arbeidsmarkt van morgen mag niemand achterblijven. Elke Nederlander moet de kans krijgen zichzelf tijdig te ontwikkelen met relevante skills, kennis en competenties. Onderwijsinstellingen werken hard om het LLO-aanbod nóg beter af te stemmen op de transitieopgaven en deze betaalbaar en toegankelijk te maken. Op dit moment wordt in Nederland wel hieraan gewerkt maar door grote fragmentatie is dat nu suboptimaal. Dit zou veel samenhangender moeten. Bouwsteen 3 focust zich daarom op het verder professionaliseren van opleiders om competentieknelpunten blijvend op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opbouwen van expertise om lenig in te spelen op een LLO-vraag. Of aan het ontwikkelen van een eigen visie op LLO. Huiswerk voor de opleiders dus, waarbij LLO-Katalysator graag ondersteunt. 

Voor wie is deze regeling?

Tot en met 2026 is de subsidieregeling van bouwsteen 3 gericht op LLO-professionalisering van de opleiders. Heb je dus ideeën voor een project op dit gebied? Dien dan vooral een subsidieaanvraag in!
Op deze pagina vind je de toelichting op de subsidie en handige informatie om je op weg te helpen naar een goede aanvraag. 

Wanneer is de volgende deadline?

De eerstvolgende indienperiode is van 18 november t/m 2 december 2024. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Onderwijsinstellingen (DUS-I) heeft de belangrijkste elementen beschreven die je in de aanvragen voor de LLO-Katalysator moet verwerken. Voor de begroting, de samenvatting en de activiteitenplanning heeft DUS-I formats die je kunt downloaden.

Drie aanvraagrondes

De regeling heeft drie aanvraagrondes en hierbij is een publieke opleider altijd de penvoerder. In de regeling onderscheiden we twee aanvraagcategorieën: aanvragen voor kleine projecten en aanvragen voor grote projecten. Graag helpen we je op weg om te bepalen welke regeling het beste past bij de grootte van jouw project.

Kenmerken kleine aanvraag

  • De kleine aanvraag helpt instellingen bij het identificeren van de LLO-professionaliseringsopgaven.
  • Er wordt een analyse uitgevoerd van de competentieknelpunten die gesignaleerd worden in de regio of de sector waarop de aanvrager zich richt.  
  • Op basis van de uitkomst van deze analyse worden een visie en een strategie op LLO-professionalisering geformuleerd, vergezeld van een inventarisatie van de benodigde vervolgstappen voor de ontwikkeling van de interne of gezamenlijke LLO-uitvoeringsorganisatie.

Voor een klein project bedraagt de subsidie ten minste € 50.000, maar minder dan € 125.000. De maximale projectduur is 1 jaar, gerekend vanaf het moment van subsidieverstrekking 

Stappenplan

Kenmerken grote aanvraag

In een grote aanvraag wordt een project gericht op LLO-professionalisering voorbereid en uitgevoerd. Visie, strategie en analyse zijn al bepaald. De aanvrager moet laten zien hoe de visie en ambitie om een vraaggerichte LLO-organisatie te realiseren, past in de strategische koers van de organisatie en hoe je deze operationeel maakt. 
Activiteiten waarvoor je subsidie kunt krijgen zijn: 

  • Het verbeteren van de onderwijslogistiek door het optimaliseren van logistieke en administratieve processen, van ICT-voorzieningen en van de in gebruik zijnde systemen.
  • Het ontwikkelen van aanwezig menselijk kapitaal door middel van activiteiten die zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, didactiek en competenties of op het verkrijgen van de benodigde capaciteit en expertise.
  • Het ontwikkelen van de organisatiecapaciteit door middel van activiteiten die zijn gericht op het afstemmen en optimaliseren van de strategie, de besturing, de structurering en de dienstverlening passend bij een LLO-uitvoeringsorganisatie. 

Voor een groot project bedraagt de subsidie ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000. De maximale projectduur is 2 jaar, gerekend vanaf het moment van subsidieverstrekking.

Stappenplan

Wat dien je in?

Ongeacht of je een kleine of grote aanvraag doet, bestaat de aanvraag uit de volgende onderdelen:

1 Visiedocument

Geef een heldere analyse van de huidige situatie en beschrijf de uitkomsten ervan in een regionaal of sectoraal visiedocument. Bij een aanvraag voor een klein of groot project gelden andere voorwaarden.

2 Activiteitenplan

De verplichte onderdelen van het activiteitenplan zijn opgenomen in artikelen 10 en 20 (resp. voor kleine en grote projecten). 

3. Begroting

In de begroting geef je een overzicht van de kosten van de activiteiten, voorzien van een toelichting. Op de begroting is artikel 3.5 van de Kaderregeling van toepassing. 
Voor de begroting kan worden gekozen uit vier functies met een vast integraal uurtarief, inclusief opslag voor overhead en administratie: 
1.    secretarieel of administratief medewerker € 63
2.    projectmedewerker € 86
3.    projectleider, docent of onderzoeker € 108 
4.    (associate) practor, lector, of hoogleraar € 127 
De verplichte onderdelen zijn opgenomen in artikelen 11 en 20. Gebruik hiervoor het verplichte format voor bouwsteen 3 op de site van DUS-I.

4 Samenwerkingsovereenkomst

De verplichte onderdelen van de samenwerkingsbijeenkomst zijn opgenomen in artikelen 12 en 22. Zie voor meer informatie de toelichting in de regeling (paragraaf 2.8)

5. Publieksvriendelijke samenvatting van de aanvraag

Maak een samenvatting van de aanvraag, conform het format van DUS-I.

Alle informatie

Samenvatting bouwsteen 3

Zoek je alle informatie over deze bouwsteen? We hebben een overzicht gemaakt van de hele regeling.

Samenvatting bouwsteen 3

Updates ontvangen

Laat je contactgegevens achter en krijg updates van alle ontwikkelingen en bijeenkomsten die wij organiseren voor schrijvers van initiatieven.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht alle downloads

Alle informatie over bouwsteen 3 in één overzicht. Hier vind je alle bestanden, templates en belangrijke documentatie.

Bestanden overzicht

Subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders 2023 – 2026 (BS3)