Pilot energie- en grondstoffentransitie

De LLO-Katalysator start in 2023 een pilot gericht op de uitdagingen van de energie- en grondstoffentransitie. Het gaat bij deze transities niet enkel om het op-, om- en bijscholen in de benodigde technologie en techniek, maar ook om de maatschappelijke adaptatie en alle ondersteunende processen, diensten en producten die daarbij komen kijken. Van omgevingswet tot logistieke planning, van reststroomprocessen en overheidscommunicatie tot inkoop. Daarbij werken de onderwijsinstellingen gezamenlijk met diverse partners aan LLO-oplossingen voor professionals passend bij alle type beroepen en werktaken.

In de pilot wordt gewerkt aan het in kaart brengen van reeds bekende (lange termijn) skillsbehoeften en deze te vertalen naar hiaten in de regionale en landelijke LLO-mogelijkheden. Er worden regionale transitiedeals gevormd van waaruit LLO-oplossingen worden ontwikkeld. Ook wordt gezocht naar samenhang met andere programma’s die bijdragen aan de energie- en grondstoffentransitie zoals Groenvermogen PPS Opschalen, Just Transition Fonds en EFRO.

De breedte van de uitdaging die de energie- en grondstoffentransitie inhoudt, zorgt ervoor dat wij in vijf jaar naar verwachting 1500 LLO-trajecten kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat in korte tijd zo’n 40.000 professionals worden bereikt met een gezamenlijk aanbod. Na twee jaar gaan de ervaringen van deze pilot verbreed worden naar andere sectoren.

Good practices regionale samenwerkingsverbanden
ICCU ICT-overstap (ROC Midden-Nederland, Hogeschool Utrecht, Novi) https://www.iccu.nl/

WUR & Groene Hogescholen, aanpak stikstof, https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/opleidingen-en-cursussen-voor-professionals/landbouw-tuinbouw-en-dier/tuinbouw/verdiepingscursus-stikstof-in-de-landbouw-1.htm

Workbooster, in samenwerking met UTA https://www.workbooster.nl/in-de-praktijk.aspx

DE wijk als Krachtstation Kanaleneiland, met UWV) https://www.hetinformatiepunt.nl/is/product/6625739/264909/gids2/de-werkwinkel-kanaleneiland-krachtstation

Maak je stap, loopbaanontwikkeling in de regio Utrecht: https://www.maakjestap.nl

Waterstof Werkt (Noord Nederland – New Energy Coalition) https://www.newenergycoalition.org/waterstof-werkt/

CoE van de Hanzehogeschool: https://www.en-tran-ce.org/over-entrance/energyacademy/

Onderzoek naar Energie uit water, opslag van energie, Aquathermie en Waterstof (Hogeschool Zeeland-University of Applied Sciences, Delta Power lectoraat) https://hz.nl/lectoraten/lectoraat-delta-power

H2Energylab (Hogeschool van Rotterdam) https://www.rdmcoe.nl/projecten/h2energylab/

Gas Erop! (SAXION, MKB) https://www.saxion.nl/nieuws/2021/11/gas-erop-hoe-onderwijs-en-mkb-samen-de-installatiebranche-in-oost-nederland-klaarstomen-voor-de-energietransitie

MKB!dee – Leven Lang Leren in de Achterhoek (HAN, Graafschap College)
https://www.vno-ncwmidden.nl/mkb-idee-samen-leren-en-ontwikkelen-in-de-achterhoek/

Skills-programma Amsterdam Economic Board (ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit) https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl

Samen werken aan techniek (ROC’s en hogescholen in de regio) https://www.geldersvakmanschap.nl en https://overijsselsvakmanschap.nl

Challenge Leven Lang Ontwikkelaar https://www.gelderland.nl/nieuws/challenge-leven-lang-ontwikkelaar