Presentatie webinar ”Gluren bij de buren”

Tijdens het webinar ‘Gluren bij de buren’ van de LLO-Katalysator, dat is georganiseerd door het aanjaagteam en de werkgroep BS2, hebben we een kijkje genomen in de keuken van andere initiatieven. Er is gesproken over elkaars LLO-oplossing, over het opzetten en functioneren van het samenwerkingsverband c.q. ecosysteem, en we hebben gekeken naar elkaars projectfasering. Graag delen we de presentatie van dit webinar.